Frågor och svar

Här har vi listat vanliga frågor och svar om våra tjänster och vår verksamhet.

Elnät, mätare och avtal

Vanliga frågor & svar

Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel?

Borås Elnät är ett elnätsföretag. Elnätsföretaget äger elledningar och elmätare i ett område. Det har ansvar för att transportera och mäta elen hos dig. Elhandelsföretaget är det företag som säljer själva elen till dig. Läs mer om hur elbranschen fungerar under om elnätet.

Måste jag ha ett elnätsavtal?

Ja, du måste ha både ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal för att få ström i din bostad. Du kan läsa mer under elnätsavtal.

Måste jag ha Borås Elnät som nätleverantör?

Ja, om du bor inom vårt elnätsområde. Du kan inte välja elnätsföretag, utan är hänvisad till det elnätsföretag som äger nätet i ditt område. I vårt område ingår Borås tätort, Frufällan, Brämhult, Viared, Funningen, Kråkered, Målsryd och Gånghester. Läs mer under elnätsavtal.

Kan jag påverka mitt elnätspris?

Ditt elnätspris är baserat på storleken på din huvudsäkring. Det innebär att en höjning eller sänkning av din huvudsäkring påverkar ditt pris. På din faktura står det vad du har för säkringsstorlek. Läs mer om att välja eller ändra säkringsstorlek.

Vart vänder jag mig när jag ska teckna elhandelsavtal?

Elhandelsavtal tecknar du hos ett elhandelsföretag. Du kan välja elhandelsföretag fritt i hela landet. Elpriskollen hos Energimarknadsinspektionen är en oberoende tjänst där du kan jämföra priser på elavtal. Där kan du jämföra erbjudanden hos olika elhandelsföretag.

Vem äger min elmätare?

Det är vi som elnätsbolag som äger din elmätare. Som fastighetsägare äger du mätplatsen och ansvarar för din elanläggning och att det finns plats där för oss att sätta upp mätning.

Hur ofta läser ni av min elmätare?

Vi läser av alla mätare varje dygn. Värdena skickas automatiskt till oss från mätarna.

Kan ni aktivera HAN-porten på min elmätare och hur lång tid tar det?

Ja, det kan vi. Kontakta vår kundtjänst via e-post kund@boraselnat.se eller telefon 033-357240 knappval 2. Det tar 1-2 veckor att aktivera din HAN-port.

Var hittar jag mitt anläggnings-id och område-id?

Du hittar dem på din faktura. Har du ännu inte fått din första faktura kan du kontakta vår kundtjänst.

Kostar det något att ändra storlek på huvudsäkring?

Om du har frågor eller funderingar kring att ändra storlek på din huvudsäkring ska du ta kontakt med en elektriker. Om du väljer att byta storlek på din säkring, ska din elektriker kontakta oss, så att vi får rätt uppgifter i vårt kundsystem och på dina fakturor. Observera att om du ändrar storlek på säkringen ändras även priset. Läs mer om priser för olika säkringsstorlekar.

Hur lång tid brukar ett strömavbrott vara?

Hur lång tid det är strömavbrott varierar, beroende på vad som orsakat avbrottet och när det inträffar. Men det är ovanligt att ett avbrott varar längre än två timmar. Läs mer under strömavbrott.

Var hittar jag information om pågående strömavbrott?

Du hittar det under driftinformation på vår webbplats.

Var hittar jag en elinstallatör?

Det enklaste är nog att göra en sökning på internet. Kom ihåg att kontrollera att den du anlitar är registrerad hos Elsäkerhetsverket.

Varför gräver ni så mycket?

Vi bygger både om och ut vårt elnät, för att stå bättre rustade inför framtida utmaningar med en stad som växer och ett ökat behov av el. Utbyggnaden är ett av våra största utvecklingsprojekt någonsin och kommer pågå många år. Du kan läsa mer om det under projekt.

Är det verkligen nödvändigt att satsa stort på utbyggnad av nätet. Det måste ju kosta enormt mycket pengar?

Ja, det är stora investeringar som görs, men de är också nödvändiga. Vi ser ett kraftigt ökande behov av el framöver. Dels beror det på att samhället elektrifieras allt mer, dels beror det på att inflyttningen till Borås är mycket stor. Vi måste satsa för att möta de behov som finns.

Anslutningar och elsäkerhet

Vanliga frågor & svar

Hur lång tid tar en anslutning?

Det framgår av den offert du får av oss. Är din förfrågan komplett är detta våra riktlinjer för anslutningar:

  • 3 månader för  mindre anslutningar, där anslutning på tomtmark kan ske från befintligt lågspänningsnät i gatumark.
  • 9 månader för anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet i gatumark.
  • 16 månader för större anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet i gatumark samt nybyggnation av transformatorstation. Anledningen till att dessa anslutningar tar längre tid är att det för närvarande är väldigt långa leveranstider för nya transformatorstationer.

Vem kontaktar jag om jag har frågor kring installationen i ert nät?

Det beror på vad det är för frågor du har. Skicka ett mejl till elanslutningar@boraselnat.se eller ring vår kundtjänst på 033-35 72 40, så hjälper vi dig.

Jag ska gräva på min tomt. Hur vet jag var ledningarna ligger?

Kolla upp om det finns ledningar i marken via Ledningskollen. Då får du svar från oss och alla andra ledningsägare som är registrerade i tjänsten.

Kostar kabelanvisning något?

Nej, det är gratis för dig som kund.

Kan ni märka ut andras ledningar också?

Nej, vi markerar endast var våra egna elledningar ligger. Men om du kontrollerat ledningar via Ledningskollen.se, så kommer alla ledningsägare i området att informera dig om hur de märker ut sina ledningar.

Får jag betala om jag råkar gräva av en ledning?

Ja, om du fått ett kartunderlag som visar var våra ledningar går och du trots det gräver av en ledning. Du får betala en grundavgift och en reparationskostnad. Du kan läsa mer under kabelanvisning.

Hur ansluter jag solceller till elnätet?

Det gör du genom att anlita en elinstallatör. Läs mer om hur processen går till under producera egen el.

Var kan jag läsa mer om att producera egen el?

Det vanligaste är att privatpersoner producerar egen el genom solceller. Solelportalen drivs av Energimyndigheten. Där hittar du oberoende information om solceller.

Hur nära en ledning får jag gräva?

Det beror bland annat på vilken spänningsnivå det är på ledningen, eller om det är i närheten av ett kabelskåp, en nätstation eller en stolpe. Det beror även på om den aktuella ledningen tillfälligt tagits ur drift. Generellt gäller att du inte ska gräva för nära en ledning. Vid vissa ledningar får du inte gräva närmare än 2 meter och i närheten av andra ledningar behöver avståndet vara 1 meter eller 0,3 meter. Du kan läsa mer under kabelanvisning.

Får jag pengar av er om jag producerar el själv?

Ja, du får ersättning för den el du producerar. Det är en ersättning för att du inte använder vårt nät lika mycket som om du inte producerade egen el. Producerar du så mycket att du räknas som mikroproducent tar vi ut en fast avgift. Priser och ersättningar hittar du under våra priser.

Hur får jag tillfällig el/byggström?

Det ansluter du med hjälp av en elinstallatör. Läs mer om hur det går till under tillfällig anslutning.

Jag ska bygga nytt hus. Vad kostar det att dra in el?

Det beror på var huset ligger och vad du har för behov. Här kan du läsa mer om att skaffa en ny elanslutning.

Vad ska jag tänka på för att barnsäkra mitt hem?

Bra riktlinjer för barnsäkerhet hittar du på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Faktura och betalning

Vanliga frågor & svar

Hur mycket kommer min nästa faktura att vara på?

Vi kan se detta först när fakturan är gjord, eftersom vi fakturerar i efterhand när din mätarställning är registrerad. Vi skickar oftast ut fakturorna runt den 10:e till 12:e varje månad. Detta kan du enkelt se om du loggar in på mina sidor.

På min faktura står det att jag betalar energiskatt. Vad betyder det?

Energiskatt är en skatt som alla betalar via sitt elnätsbolag. Det är en skatt för elen som du använder. Denna skatt låg tidigare på elhandelsföretagen, men sedan januari 2018 tas skatten ut genom ditt elnätsbolag.

Hur anmäler jag autogiro eller e-faktura?

Du kan anmäla e-faktura eller autogirobetalning via din internetbank. Du kan använda vår digitala tjänst eller ta kontakt med vår kundtjänst. Läs mer under faktura och betalsätt.

Jag vill betala min faktura via internet, vilket är mitt OCR-nummer?

OCR-numret är detsamma som fakturanumret som du hittar längst upp till höger på din faktura. Det består av tio siffror.

Är ni anslutna till Kivra?

Ja, det är vi! Det innebär att om du skaffar ett konto hos Kivra, för exempelvis covidpass, skattedeklaration eller myndighetspost, så kommer dina kommande fakturor från oss automatiskt att skickas dit. Undantaget är om du redan har e-faktura. Då fortsätter dina fakturor att komma som e-fakturor direkt till din bank, även om du skaffar Kivra.

Jag vill inte ha mina fakturor från er skickade till Kivra, hur gör jag?

Det kan du lösa enkelt genom att logga in på ditt konto hos Kivra. Gå sedan in under inställningar och avsändare. Där väljer du att plocka bort Borås Elnät AB som avsändare. Observera att även om du tar bort appen från din telefon eller padda, är ditt konto fortfarande aktivt och används av de myndigheter som är kopplade till Kivra. Om du gör ändringar eller säger upp ditt konto hos Kivra kan det ta några veckor innan det slår igenom. Mer information om hur det fungerar finns på Kivras webbplats.

Varför har jag så hög elräkning?

Det kan bero på olika orsaker. Generellt ökar elanvändningen i hemmen lite för varje år. Det beror oftast på att vi köper mer elektronisk utrustning. Den största delen av den el du använder går till uppvärmning, som till exempel golvvärme, bubbelbad, extra element eller handdukstork. Följ din elanvändning via mina sidor. Där kan du enkelt se vad som drar mest ström.

Vad händer om jag inte anmäler min inflyttning i tid?

Du kommer inte att ha någon el innan vi har kopplat in den.

Vad händer om jag inte säger upp mitt avtal i tid när jag ska flytta?

Du kommer fortsätta stå som betalningsansvarig och får betala elnätsavgift och den el som du förbrukar tills du säger upp ditt avtal. Uppsägningstiden för ditt elnätsavtal är en vecka.

Tar ni ut någon flyttavgift?

Vid inflyttning tar vi ut en administrativ avgift på 295 kronor.

Övriga frågor

Vanliga frågor & svar

Varför måste jag inte ge samtycke, enligt GDPR, när jag blir kund hos er?

Det finns olika typer av rättslig grund för att samla in personuppgifter, varav samtycke är ett. Den rättsliga grunden för vår insamling är istället rättslig förpliktelse, vilket innebär att det finns lagar eller regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet.

Hur jobbar ni med tillgänglighet på webben?

På vår webbplats boraselnat.se följer vi tillgänglighetsstandarden WCAG på nivå AA och de 50 framtagna kriterierna, med vissa undantag. Du kan läsa mer om det under tillgänglighet.