Vi jobbar för tillgänglighet

Boraselnat.se är utvecklad i linje med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår webb följer tillgänglighetsstandarden WCAG på nivå AA och de 50 framtagna kriterier, med vissa undantag:

  • 2.5.3 (A) – Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter

Förenlig med lagkraven

Webbplatsen är i stort sett förenlig med lagkraven. Bedömningen har gjorts dels genom experthjälp av Beyond Communication som hjälp till att bygga webbplatsen, dels genom viss självskattning. Senaste bedömningen gjordes i april 2021, när denna webbplats publicerades.

Dokument i pdf-format

Det förekommer dokument i formatet PDF som inte är tillgänglighetsanpassade fullt ut. Vi har haft problem med att göra allt innehåll i tabeller tillgängligt i våra årsredovisningar. Arbete pågår för att både öka och bredda vår kompetens kring hur man gör dokument tillgängliga i olika program.

Här kan du läsa mer om standarden WCAG nivå AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vår webbplats som inte är tillgängligt för dig och som inte finns med i lagkraven, kan du höra av dig till vår kundtjänst.

Upplever du brister i webbplatsens tillgänglighet?

Vi strävar efter att ha så god tillgänglighet som möjligt. Om du har upptäckt brister som vi inte beskrivit på den här sidan eller om du upplever att vi inte uppfyller lagkraven, vill vi gärna veta det. Du får gärna meddela oss genom att fylla i följande formulär.

    Jag vill ha återkoppling på min felanmälan

    Tillsyn av lagen

    Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning.

    Anmäl bristande tillgänglighet hos myndigheten för digital förvaltning