Om oss

Borås Elnät är ett kommunägt företag och vårt uppdrag är att säkerställa ett väl fungerande el- och kommunikationsnät i Borås Stad.

Det gör vi genom att tillhandahålla en stabil plattform för fri konkurrens på elmarknaden, samt att utveckla konkurrensen på såväl privat- som företagsmarknaden inom datakommunikation genom utbyggnaden av vårt fibernät.

Våra rötter går tillbaka till 1894 då Elektricitetsverket grundades och utbyggnaden av elnätet tog fart på allvar i Borås. Idag har vi ett nät som är väl dimensionerat för dagens behov och som kontinuerligt byggs ut för att möta den utveckling som sker i Borås. Till allra största delen är vårt nät nedgrävt, vilket gör att väder och vind har mycket liten påverkan på vår förmåga att leverera el till våra cirka 42 000 abonnenter.