Ditt lokala elnätsbolag

Det är vi som äger elnätet i stora delar av Borås och ser till att elen kommer hela vägen fram till dig.

Vi tryggar infrastrukturen för el

Vårt uppdrag är att trygga infrastrukturen för el för dig som boråsare. Vi är mycket stolta över den uppgift vi har, för el är viktigt för såväl vårt vardagsliv som stadens och näringslivets möjligheter till utveckling. När vi tryggt distribuerar el runt om i Borås kan mobiler laddas, industrier producera, elbilar rulla, affärer hållas öppna, tvätt tvättas och fredagsmysets popcorn poppas.

En del av staden

Vi ägs av Borås Stad och våra rötter som ett allmännyttigt bolag går tillbaka till 1894 då Elektricitetsverket grundades och utbyggnaden av elnätet tog fart på allvar i Borås. Idag har vi ett nät som är väl dimensionerat för dagens behov och som kontinuerligt byggs ut för att möta den utveckling som sker i Borås.

Ett av Västsveriges billigaste nät

Vi är ett av landets billigare elnät. Den nationella undersökningen Nils Holgersson, som genomförs varje år, visar att vi är ett av de mest prisvärda näten i Västra Götalands län. Vi ligger på 19:e plats nationellt och sjunde plats i Västra Götalands län, sett till billigast elnätspris.

Borås öppna fibernät – SplitVision

Vi är även ditt lokala fiberbolag. Genom vårt affärsområde stadsnät och varumärket Splitvision har vi hand om och utvecklar ett öppet fibernät i Borås med omnejd. Splitvision är ett öppet nät, utan eget tjänsteutbud. Det innebär att vi tillhandahåller en marknadsplats där oberoende tjänsteleverantörer kan ansluta sig och erbjuda olika typer av tjänster, allt från internet och TV till smarta hemlösningar. Läs mer om vårt fibernät och vårt tjänsteutbud på Splitvisions webbplats.