Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innebär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information under vår sida om GDPR.

Vårt miljöarbete

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att ständigt förbättra våra processer och arbeta aktivt med att förebygga och minimera föroreningar från verksamheten. Det sker bland annat genom att ta hänsyn till livscykelperspektivet i vår verksamhet.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO-standard

Vi är certifierade för vårt miljöarbete enligt standarden ISO 14001. Det är Sveriges forskningsinstitut RISE som genomför en miljörevision, som ligger till grund för certifieringen. Ett certifierat ledningssystem för miljö ger förutsättningar för ett effektivt och systematiskt miljöarbete som tillför värde för oss och våra kunder. Det är ett verktyg för att minska miljöbelastningen genom ständiga förbättringar mot hållbar utveckling.

Miljö – en viktig del i vårt arbete

Miljöfrågorna är en viktig del i hela vårt arbete. Vi har förbättrat vårt miljöarbete genom att integrera det som en naturlig del i vår övergripande verksamhetsplanering. Vi har bland annat bra kontroll på att miljölagarna följs, ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer samt ett bra ledningssystem, som utvecklats och blivit bättre. På vårt arbetsområde Vinrankan har vi byggt laddstolpar och satt upp en solenergianläggning på flera byggnader. Anläggningen producerar omkring 25 procent av vår totala energiförbrukning i våra kontors- och lagerbyggnader.

Fokus för vårt miljöarbete

Vi har följande fokus för vårt miljöarbete:

  • Att göra materialval som är resursmässigt besparande.
  • Att ersätta arbetsresor med digital kommunikation.
  • Att välja klimatsmarta alternativ när vi måste göra arbets- och tjänsteresor.
  • Att få med miljökrav i alla våra upphandlingar.

Vi planerar och följer upp miljöarbetet

Vi jobbar med miljöfrågorna i alla delar av vår verksamhet:

  • Vi följer alla lagar och andra krav som ställs på verksamheten från myndigheter, ägare, kunder och samarbetspartner.
  • Vi har ett systematiskt arbete där vi planerar, genomför, kontrollerar och följer upp miljöarbetet.
  • Vi sorterar vårt avfall för att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas.
  • Vi följer och bidrar till den kunskapsutveckling som sker inom el- och kommunikationsområdet.
  • Vi utbildar, informerar och stimulerar våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar.