Nyheter

Fem snabba frågor och svar med vår nya VD

Lars Hedendahl, VD Borås Elnät

För tre månader sedan klev Lars Hedendahl in som vår nya VD. Här ger han sin syn på vårt bolag och vilka utmaningar vi står inför i fem snabba frågor och svar:

Hur har den första tiden varit?

Det har varit otroligt spännande med mycket ny information och många möten med nya kollegor. En jättekul period som ger en massa energi och som föder väldigt många idéer om utveckling inom olika områden. Men det är viktigt att inte rusa iväg, utan våga vara ödmjuk inför det faktum att jag fortfarande bara skrapat på ytan.

Vad har du fått för intryck av bolaget?

Min slutsats är att vi har en verksamhet som fungerar väldigt bra och att vi tar hand om leveranserna till våra kunder på ett jättefint sätt. Vi har investerat mycket under de senaste tio åren och därigenom fått väldigt fina anläggningar.

Vad är i fokus under året?

Under det närmaste året kommer fokus att ligga på ledarskap och samspelet mellan chefer och medarbetare samt medarbetare och medarbetare. Genom att utveckla både ledarskap och medarbetarskap skapar vi en beredskap för den värld vi kommer möta om 10-15 år. Vi investerar idag i det som vi ska leva på långt fram och aldrig har framtiden varit lika osäker, framför allt inom eldistribution men också inom kommunikationsnät.

Vilka utmaningar ser du framöver?

Inom vårt affärsområde Stadsnät är det kraven från våra kunder på bland annat bättre och billigare tjänster, konkurrensen på marknaden och behovet av att fylla de investeringar vi gjort med kundintäkter. Vi måste också hänga med i de nya affärsmöjligheter som uppstår i spåren av kommunikationsoperatör 2.0 och Internet of things, IoT. Det handlar om moderna smarta nät som kan kommunicera med exempelvis soptunnor, dörrar och gräsklippare, där bara fantasin kan sätta gränser för vad det kan användas till.

Inom vårt affärsområde Elnät är en utmaning att försöka förstå vad elektrifieringen i samhället betyder för oss som distributör och försöka få ihop det med en intäktsreglering som inte alltid går hand i hand. För att klara det måste vi ha en effektiv organisation, som samtidigt klarar av att arbeta med innovationer och nya arbetssätt. Vi behöver lägga mer energi på utvecklingsfrågor framöver.

Utöver det, vad ser du mer att vi skulle kunna utveckla?

Samtidigt som vi behöver fokusera mer på framtidsfrågor, för att vara relevanta även i en förändrad framtid, behöver vi stärka vår kostnadskontroll. Vi behöver utveckla den ekonomiska styrningen av bland annat kostnader som påverkar intäktsramen för Elnät och vi behöver se över hur vi kan skapa ekonomiskt utrymme för att kunna arbeta med utvecklingsfrågor på ett mer strukturerat och framåtlutat sätt.