Nyheter

Våra elnätspriser är bland de lägre i landet enligt nya Nils Holgersson-rapporten

Belysning längs med riksväg 40 med Borås siluett i bakgrunden

Du vet väl om att vi är ett prisvärt elnätsbolag? I jämförelse med andra elbolag och kommuner ligger våra elnätspriser bland de lägre i landet och i Västra Götalandsregionen. Det visar den årliga jämförelsen i den oberoende Nils Holgersson-rapporten 2021. Där hamnar vi på 18:e plats nationellt och sjätte plats i Västra Götalands län, sett till billigast elnätspris.

Flera placeringar uppåt sedan 2020

Vi har klättrat flera placeringar jämfört med samma rapport 2020. Där hamnade vi på 24:e plats nationellt och 10:e plats i Västra Götalands län.

Stora skillnader mellan olika kommuner

Enligt rapporten har elnätsavgifterna i landets kommuner minskat med i genomsnitt 2,9 procent sedan förra årets rapport. Det beror till stor del på att de två stora aktörerna, Vattenfall och Elevio, sänkt sina priser. Men skillnaderna mellan olika kommuner har ökat och är större än tidigare.

Du kan läsa mer i Nils Holgersson-rapporten 2021.