Nyheter

Vi bygger ut elnätet för att möta ett ökat elbehov när Borås växer

Borås är en stad som växer med drygt 1000 invånare per år. Det gör att behovet av el hela tiden ökar. Det innebär att vi sedan ett par år storsatsar på att bygga ut vårt högspänningsnät, för att på så vis säkra framtida elförsörjning. Utbyggnaden är ett av våra största utvecklingsprojekt någonsin, där vi bygger både nya stationer och gräver ner många mil nya kablar i och runt stora delar av Borås.

Distributionselektrikern Max arbetar med att skarva ihop kablar.

Vår distributionselektriker Max är ute på ett kabelarbete.

Flera stora projekt under 2021

Under 2021 bygger vi om strukturen på 10-kilovoltsnätet på Hulta och Svensgärde, för en säkrare elleverans i dessa stadsdelar. På stadsdelen Druvefors förstärker vi elnätet för att klara av elleveransen i området när det byggs många nya bostäder. Industriområdet Viared Västra växer. Det gör att vi arbetar med löpande utbyggnader av elnätet till nya industrietableringar. Vi  planerar även för elen till det nya bostadsområdet som ska byggas i Tosseryd utanför Borås.

Läs mer om de projekt vi har på gång under året.