Nyheter

Vi följer arbetet för att ta fram framtidens elnätsavgifter

Vi följer arbetet med att ta fram framtidens regler för elnätsavgifter, som vår tillsynsmyndighet Energimarknadsinspektionen genomför. Syftet är att elnätsavgifterna ska främja ett effektivt utnyttjande av elnätet i såväl lokal-, region- som stamnät.

Ryggen på en av våra medarbetare som har arbetsjacka med Borås Elnäts logotyp.

Därför blir det vanligare med effekttariffer

Du kanske har märkt att flera andra företag infört effekttariffer? Energimarknadsinspektionen arbetar med att ta fram regler för hur bland annat sådana tariffer kan vara utformade. Ett syfte med effekttariffer är att de ger prissignaler som gör att du som kund kan ta kostnadsmedvetna beslut om din nätanvändning. Du kan alltså ta beslut om hur och när det är mest prisvärt att använda elnätet.

I takt med att städer byggs ut, industrier blir mer elintensiva och elbilar vanligare räcker elnäten inte riktigt till för att leverera den el som behövs i varje given stund. Lösningen är i många fall att bygga ut elnäten, något som tar tid och är kostsamt. Det är här som effekttariffer kommer in i bilden. Kan man utnyttja elnäten på ett mer effektivt sätt och jämna ut belastningen med lägre effekttoppar finns möjlighet att ansluta fler kunder i det befintliga nätet.

Vi rustar upp vårt nät för ökad belastning

Vi har de senaste tio åren arbetat med att rusta upp hela vårt elnät i vårt stora investeringsprojekt 2031. Vi har knutit ihop ringen med omkring fem mil ny 130 kilovoltskabel runt Borås. Vi fortsätter att bygga nya mottagningsstationer och ansluta dessa till det nya högspänningsnätet, för att klara framtidens belastning.

– När projektet startade för mer än tio år sedan såg vi att vi behövde göra något för att klara en ökad belastning i nätet, när Borås hela tiden växer med nya invånare och företag. Så vi kommer att vara väl rustade inför framtiden. Men vi ser att effekttariffer är framtidens sätt att ta ut avgifter för att kunna utnyttja elnäten optimalt, säger vår VD Lars Hedendahl.

När Energimarknadsinspektionen är klar med nya föreskrifter kommer vi att anpassa våra avgifter därefter.

Om effekttariffer hos Energimarknadsinspektionen

Så här funkar effekttariffer – Energimarknadsinspektionen.