Nyheter

Vi har bytt 80 procent av mätarna i vårt elmätarbytesprojekt

Nu har vi bytt 80 procent av elmätarna i vårt stora elmätarbytesprojekt, där vi byter ut alla elmätare hos våra kunder. Det innebär 34 500 elmätare av 44 000. Nu inleder vi de sista etapperna 4 och 5, som berör kunder i lägenheter och villor i centrala Borås, Gånghester och Hestra samt i ytterområden i vårt nätområde.

– Över lag har projektet gått väldigt bra i etapperna. Givetvis har det funnits utmaningar på vissa mätplatser, men det handlar mycket om att ha en bra dialog med kunden och jobba fram en lösning. Tillsammans i projektet har vi hittat olika lösningar successivt, säger Ann Edvardsson, enhetschef på vår mätenhet, som leder arbetet tillsammans med Patrik Forsgren, projektledare på Sweco.

Elektriker byter elmätare hos en kund.

Elektriker från Eltel byter elmätare hos en kund i Brämhult.

Arbetet startade 2019

Vårt mätarbytesprojekt startade våren 2019 med en förstudie och kravspecifikation, som därefter ledde fram till en upphandling och slutligen ett kontrakt. Itron Sweden AB levererar komplett mätsystem med elmätare, kommunikation och mätinsamlingssystem, och de har anlitat Eltel Networks för att göra mätarbyten hos våra kunder. Detta arbete startade i februari i år och ska till stor del vara klart under 2021.

– Vi har lagt mycket tid på att testa funktioner och system, vilket varit framgångsrikt. Vi har också haft ett bra samarbete med alla inblandade parter. Tillsammans med Eltel har vi arbetat med att hitta rätt i processer och flöden för att allt ska fungera så bra som möjligt när mätarbytena väl sker. Detta är en stor investering för oss och det är viktigt att det blir kvalité och hållbart över tid, säger Ann Edvardsson, enhetschef på vår mätenhet.

Kundkommunikationen har också varit en viktig del i projektet. Vi har både skickat vykort med information, samt brev till kunder inför mätarbytet. På vår webbplats boraselnat.se har vi löpande uppdaterat information om projektet.

Mätarbyten 2022-2023

Det som återstår under 2022-2023 är mätarbyten hos stora kunder, som företag, butiker och industrier. Detta arbete har dragit ut på tiden på grund av begränsningar orsakade av Coronapandemin. Det rör sig om cirka 1 300 mätare, vilket betyder att det sammanlagt är cirka 44 000 elmätare som ska bytas ut i projektet.

Närbild på ny elmätare med display

Därför får du en ny elmätare

För att vi ska leva upp till nya lagkrav innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025. Det innebär att du som är vår kund kommer få en ny elmätare. Mätarbytet är kostnadsfritt för dig. I grunden handlar det om nya funktionskrav. Lagkraven är framtagna för att stimulera oss alla att begränsa elanvändningen när miljöbelastningen av produktionen är hög, skapa en mer välfungerande elmarknad och kunna erbjuda dig som kund nya tjänster, som exempelvis att få tillgång till förbrukningsdata kontinuerligt.

Under elmätarbyte 2020-2021 kan du läsa mer om mätarbytet.