Nyheter

Vi höjer elnätspriser den 1 januari

Den 1 januari höjer vi våra elnätspriser. Den generella prishöjningen ligger i genomsnitt på 3 procent. Samtidigt höjer vi ersättningen för dig som producerar el.

Glödlampor som händer i laddar uppe i luften mot en blå himmel med vita molnflak

Vi höjer den fasta abonnemangsavgiften på alla säkringsabonnemang och effektavgiften på effektabonnemang. Bor du i lägenhet innebär det en ökad kostnad med 50 kr per år. För dig som bor i villa utan elvärme med en huvudsäkring på 16 ampere innebär det en ökad kostnad på 130 kr per år och för dig i villa med elvärme och en huvudsäkring på 20 ampere blir ökningen 230 kr per år.

Utöver det höjer vi anslutningsavgiften för mindre anslutningar upp till 25 ampere (oftast villor).

Stora investeringar är främsta skälen

Anledningen till prishöjningarna är att vi gör stora investeringar, dels för att bygga ut och förstärka elnätet för att möta ett ökat elbehov när Borås växer, dels för att byta ut alla kunders elmätare för att leva upp till nya lagkrav. Sedan handlar det om att vi ska kunna leverera det resultat som vår ägare Borås stad förväntar sig.

Höjd ersättning för dig som producerar el

Vi höjer ersättningen för dig som producerar el, så kallad nätnytta. Från den 1 januari får du en högre ersättning av oss för den energi som du matar ut på vårt nät. Det gäller både för mikroproduktion och för småskalig produktion. Ersättningen varierar beroende på om du producerar el under höglasttid eller övrig tid. Höglasttid är vardagar klockan 06-22 under november, december, januari, februari och mars.

Jämförelsevis låga priser

Trots prishöjningar ligger våra priser bland de lägre i landet och i Västra Götalandsregionen. I den senaste jämförelsen i den oberoende Nils Holgersson-rapporten 2021 hamnade vi på 18:e plats nationellt och sjätte plats i Västra Götalands län, sett till billigast pris.

Mer information om våra nya priser

Läs mer om de nya elnätspriserna för olika abonnemang och tjänster under priser.