Nyheter

Vi stärker elnätet med fler nya mottagningsstationer

Vi fortsätter bygga fler nya mottagningsstationer och ansluta dessa till högspänningsnätet. Nya mottagningsstationer är delar i vårt stora investeringsprojekt 2031, som är en stor upprustning av hela vårt elnät. När projektet startade för mer än tio år sedan såg vi att vi behövde göra något för att klara en ökad belastning i nätet, när Borås hela tiden växer med nya invånare och företag. Vi har knutit ihop ringen med omkring fem mil ny 130 kilovoltskabel runt Borås.

– Nu fortsätter vi med att bygga fler nya mottagningsstationer för att ansluta till det nya högspänningsnätet, för att klara framtidens belastning. När våra mottagningsstationer blir runt 40-45 år gamla behöver de bytas ut för att kunna garantera leveranssäkerhet, säger Stefan Claesson, affärsområdeschef Elnät.

Mottagningsstation

Mottagningsstation.

Nya mottagningsstationer för ett starkare nät

Vi har under 2021 handlat upp och gjort markförberedelser för den nya mottagningsstationen Sandlid på Ramnaslätt. Byggstart sker nu i november 2021 och arbetet pågår fram till 2023. Nuvarande mottagningsstation på Ålgården kommer vi ta bort. I stället bygger vi en ny station som placeras i anslutning till nuvarande station på Getängen. Vissa delar av nuvarande station på Getängen kommer att leva kvar i tio år till och kommer efterhand att byggas ihop med den nya stationen.

– Det är en stor insats med utmanande byggarbeten som pågår i nästan fyra år. Först behöver vi bygga den nya stationen och sedan koppla ihop stationernas två olika nät. Även om det tekniskt sett inte är en så avancerad byggnation betyder den ändå omfattande och krävande arbetsinsatser, säger Stefan Claesson.

Våra distributionselektriker jobbar med att skarva ihop elkablar.

Våra skickliga distributionselektriker arbetar med att flytta och skarva ihop elkablar.

Vi har startat förberedande markarbeten

Vi har redan inlett förberedande markarbeten på plats. Vi har bland annat fått flytta vissa kablar som ligger på den plats där den nya stationen ska byggas. Under vintern 2021/2022 kommer vi göra en upphandling. Sedan pågår byggarbetet 2022-2024 och framåt hösten 2024 kommer vi att riva gamla delar av nuvarande station.