Nyheter

Vissa elnätspriser höjs den 1 juli

Den 1 juli höjs vissa elnätspriser. Vi höjer elöverföringsavgiften för både privat- och företagskunder. För företagskunder som har effektabonnemang på 130 kilovolt höjs även effektavgift och överuttagsavgift effekt. Övriga priser är oförändrade.

Glödlampor som händer i laddar uppe i luften mot en blå himmel med vita molnflak

För kunder i lägenhet med en årsförbrukning på 2000 kilowattimmar blir prisökningen 34 kr per år. För kunder i villa utan elvärme med en årsförbrukning på 5000 kilowattimmar blir ökningen 85 kr per år och för kunder i villa med elvärme som har en årsförbrukning på 20 000 kilowattimmar blir ökningen 340 kr per år.

Stora investeringar är främsta skälen

Anledningen till prishöjningen är att vi gör stora investeringar, dels för att bygga ut och förstärka elnätet för att möta ett ökat elbehov när Borås växer, dels för att byta ut alla kunders elmätare för att leva upp till nya lagkrav. Sedan handlar det om att vi ska kunna leverera det resultat som vår ägare Borås stad förväntar sig.

Detta är årets andra prisjustering, som gäller från 1 juli. Den första justeringen gjordes 1 januari, då priserna höjdes med i genomsnitt 3,3 procent. Det innebär att elnätspriserna höjs med i genomsnitt 6,45 procent under 2021. Vi genomför höjningen i två steg för att kunna stämma av våra intäkter och hålla nere prisökningen, så att den inte blir större än nödvändigt.

Jämförelsevis låga priser

Trots prishöjningar ligger våra elnätspriser bland de lägre i landet och i Västra Götalandsregionen. I den senaste jämförelsen i den oberoende Nils Holgersson-rapporten 2021 hamnade vi på 18:e plats nationellt och sjätte plats i Västra Götalands län, sett till billigast pris.

Mer information

Läs mer om de nya elnätspriserna för olika abonnemang och tjänster under priser.