Nyheter

Vissa etapper i elmätarbytet flyttas fram

Vissa etapper i vårt mätarbytesprojekt flyttas fram. Anledningen är att den globala komponentbristen på grund av Covid-19 fortfarande finns kvar och gör att leveranser blir försenade. Det gör att vi får flytta fram etapp 3-5 i mätarbytet från våren till hösten 2021.

Etapp 3-5 startar under hösten 2021

Etapp 3 som berör dig som bor i centrum, Gånghester och Målsryd startar i augusti. Etapp 4 som berör dig som bor i centrum och på Hestra startar i september. Etapp 5 som berör dig som bor i övriga ytterområden startar i oktober.

Därför får du en ny elmätare

För att vi ska leva upp till nya lagkrav innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025. Det innebär att du som är vår kund kommer att få en ny elmätare under 2021. Mätarbytet är kostnadsfritt för dig. Vårt arbete med elmätarbytet startade under hösten 2020. Det pågår i flera etapper och ska till stor del vara klart under 2021. Totalt är det cirka 46 000 elmätare som ska bytas ut.

Under elmätarbyte 2020-2021 kan du läsa mer om mätarbytet.