Nyheter

30 miljoner i elpriskompensation till våra elnätskunder

Nu är det klart med elpriskompensation till de kunder i vårt elnätsområde som har rätt till stöd. Det rör sig om totalt 30,1 miljoner kronor. Som elnätsföretag har vi ansvar för att förmedla stödet till berörda kunder i vårt elnätsområde, som täcker stora delar av Borås kommun. I maj börjar vi betala ut stödet.

En graf som pekar uppåt tillsammans med en kontakt och en miniräknare i bakgrunden som symboler för höjda elkostnader.

Så här ser stödet ut

Stödet är på mer än 7 miljarder kronor och når omkring 2 miljoner hushåll, vilket är mer än vart tredje hushåll i Sverige. Ersättningen betalas ut för december 2021, januari 2022 och februari 2022.

Ersättningsmodellen är utformad som en trappa där lägsta trappsteget är en förbrukningsnivå på 700 kWh per månad. Dessa kunder får en kompensation på 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kr för tre månader. Det högsta trappsteget ligger på över 2 000 kWh per månad. Dessa kunder kommer att få 2 000 kr per månad, alltså totalt 6000 kronor.

Kan jag få del av stödet?

Vi har samlat in och granskat alla mätvärden för våra kunders elförbrukning under de tre aktuella månaderna och vet hur många som har rätt till stöd varje månad. I december är det 7 880 kunder som har rätt till stöd, i januari 7 630 och i februari 7 280. Vissa kunder kan få stöd för samtliga månader medan andra får för en eller två och summan kan variera månad för månad beroende på förbrukningen.

När får jag stödet?

Vi har sökt och fått stödet utbetalt från Kammarkollegiet, för att kunna förmedla det till alla berörda kunder. I maj och framåt betalar vi ut stödet.

Hur får jag stödet?

Stödet får du som en summa pengar tillgodo, som vi räknar av på kommande elnätsfakturor. Du behöver alltså inte söka stödet från oss, utan vi kommer att betala ut det automatiskt på kommande fakturor. Det är så de allra flesta elnätsföretag betalar ut stödet. Beroende på hur mycket stöd du har rätt till kan det komma att räknas av på flera kommande fakturor. Det kommer att redovisas som en separat post för elpriskompensation på dina kommande fakturor.

Vi har fram till 31 december 2022 på oss att betala ut stödet. Skulle det vara någon kund som inte fått allt sitt stöd innan dess, kommer vi att betala ut återstående summa separat.

Elpriskompensation för mars månad

Omkring 9000 kunder i vårt elnätsområde får ytterligare 4,6 miljoner i elpriskompensation för mars månad. Stödet för mars månad gäller södra och mellersta Sverige. Det är liksom tidigare indelat i ersättningsnivåer, där högsta nivån ligger på en förbrukning på 2000 kWh, och lägsta nivån 400 kWh. Kompensationen kommer att variera från 100 kronor till maximalt 1000 kr.

Vi kommer börja betala ut stödet från september månad och framåt, på samma sätt som tidigare. Läs mer om elpriskompensation för mars månad.

Läs mer om elpriskompensationen