Nyheter

Förslag om nytt stöd för elnätskunder

Svenska kraftnät har vänt sig till regeringen kring utbetalning av ett stöd för höga elpriser. Alla elanvändare med eget elnätsavtal i vårt elnätsområde kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. Vårt elnätsområde ligger i elområde SE3.

Hur vet jag om jag får stöd?

Använder du el? Är din elanläggning ansluten till vårt elnät? Och har du ett avtal om uttag av el med oss som elnätsföretag? Då kommer du att få stöd framöver.

Hur mycket stöd får jag?

I vårt elområde SE3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh. Det beror också på din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod. Formerna och tidpunkten för när du kan få ut stödet är inte klart. Men vi återkommer när vi får veta mer om stödet och den roll vi kommer att få när det gäller att betala ut stödet.

Läs mer om kommande stöd