Nyheter

I maj börjar vi betala ut stöd för elpriskompensation

Den 15 mars trädde förordningen om elpriskompensation i kraft. Som elnätsföretag har vi ansvar för att förmedla stödet till berörda kunder i vårt elnätsområde, som täcker stora delar av Borås stad.

En graf som går uppåt tillsammans med en kontakt och en miniräknare i bakgrunden

Så här ser stödet ut

Stödet är på mer än 7 miljarder kronor och når omkring 2 miljoner hushåll, vilket är mer än vart tredje hushåll i Sverige. Ersättningen betalas ut för december 2021, januari 2022 och februari 2022.

Ersättningsmodellen är utformad som en trappa där lägsta trappsteget är en förbrukningsnivå på 700 kWh per månad. Dessa kunder får en kompensation på 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kr för tre månader. Det högsta trappsteget ligger på över 2 000 kWh per månad. Dessa kunder kommer att få 2 000 kr per månad, alltså totalt 6000 kronor.

Kan jag få del av stödet?

Vi håller just nu på och samlar in alla mätuppgifter för våra kunders elförbrukning i februari månad. Vi räknar med att vara klara med det i början av april. Då har vi alla förbrukningssiffror för de aktuella månaderna december, januari och februari.

Därefter kan vi se om du är en kund som haft en förbrukning som ger dig rätt till stöd. Då kommer vi veta hur många kunder som är berörda i vårt elnätsområde och hur mycket pengar det rör sig om. Sedan kommer vi ansöka om stöd hos Kammarkollegiet, för att kunna förmedla det till alla berörda kunder. I nuläget vet vi inte hur lång tid den processen tar. Men som kund behöver du alltså inte söka stödet, utan vi kommer att betala ut det automatiskt.

I dagsläget har vi granskat december månads förbrukning i vårt elnätsområde. Då är det drygt 8000 kunder som har rätt till elpriskompensation med sammanlagt cirka 11 miljoner kronor.

När får jag stödet?

Vi har som mål att börja betala ut stödet från och med maj månad och framåt. Ditt stöd blir en summa pengar som du får tillgodo och som vi kommer räkna av på kommande elnätsfakturor. Det är så de allra flesta elnätsföretag kommer att betala ut stödet. Beroende på hur mycket stöd du ska få kan det komma att räknas av på flera kommande fakturor.

Vi håller nu på att införa ett systemstöd, som ska hjälpa oss att automatiskt betala ut rätt stöd till rätt kund. Vi har fram till 31 december 2022 på oss att betala ut stödet.

Förlängd elpriskompensation i nytt åtgärdspaket från regeringen

Den 14 mars presenterade regeringen ett nytt åtgärdspaket, där ett av förslagen är att elpriskompensationen förlängs med ytterligare en månad i södra och mellersta Sverige. Den förlängs med lägre kompensationsnivåer för mars månad i de elprisområden där priserna har ökat mest. Ersättning ges för förbrukning mellan 400 kWh och 2 000 kWh per månad. Vi återkommer när vi har mer fakta kring detta.

Läs mer om elpriskompensationen