Nyheter

Kompensation för höga elpriser

Regeringen föreslår en modell för elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Regeringen avsätter närmare sju miljarder som når cirka två miljoner hushåll i hela Sverige. Ersättningsmodellen är utformad som en trappa som börjar vid en elförbrukning på 700 kWh per månad upp till en förbrukning på över 2000 kWh per månad, där taket för ersättningen ligger.

Kammarkollegiet ska utses till förvaltare

Regeringen kommer att utse Kammarkollegiet till den myndighet som ska förvalta medlen och ha ansvarar för kontakten med oss elnätsbolag. Det är sedan vi som elnätsbolag som ska bestämma hur pengarna ska förmedlas till hushållen.

Regeringen planerar att lämna förslag om ett anslag för detta ändamål i en extra ändringsbudget tidigt i februari. Riksdagen beräknas därefter kunna fatta beslut om ändringsbudgeten i slutet av februari. Efter riksdagsbeslut av ändringsbudgeten ska pengarna gå att söka för oss elnätsbolag. Därefter kommer de första betalningarna till kund så snart vi vet hur vi kan administrera stödet.

Vi återkommer med mer information när vi har mer fakta i frågan.

Mer information om elprisstödet

Regeringens förslag om kompensation för höga elpriser samt frågor och svar på regeringen.se.

Regeringen för dialog med elnätsbolagen kring elprisstödet.