Nyheter

Ny mottagningsstation Sandlid för ett starkare nät

Byggarbetsplats med material och baracker.

Vi har startat bygget av den nya mottagningsstationen Sandlid i västra Borås. Sandlid är den senaste nya mottagningsstationen i vårt stora investeringsprojekt 2031, som är en stor upprustning av hela vårt elnät. När projektet startade för mer än tio år sedan såg vi att vi behövde göra något för att klara en ökad belastning i nätet, när Borås hela tiden växer med nya invånare och företag.

Nuvarande station närmar sig åldersstrecket

Nuvarande mottagningsstation är runt 45 år och närmar sig åldersstrecket. När dessa stationer blir runt 40-45 år behöver de bytas ut för att garantera leveranssäkerhet.

– Den nya stationen bygger vi intill den gamla. Under förra året gjorde vi alla förberedande markarbeten och bland annat sprängt bort cirka 8000 kubikmeter berg för att stationen ska få plats, säger Christian Stark, projektledare på Borås Elnät.

Projektledare Christian Stark pratar med vår entreprenör som förereder arbete för att gjuta bottenplattan.

Projektledare Christian Stark pratar med vår entreprenör på plats.

Stationen ska försörja många privatkunder och företag

Den nya mottagningsstationen blir cirka 480 kvadratmeter, ungefär lika stor som två padelbanor, och kommer försörja cirka 3000 privatkunder och många företag. Företaget Eitech Engineering är vår entreprenör som vi anlitade efter upphandling under förra våren och sommaren. De har etablerat sig på byggplatsen och håller just nu på att gjuta byggnadens bottenplatta.

När själva byggnaden är klar till våren 2022 börjar vi med allt elmontage. Då kommer vi installera de stora ställverken, som ska fördela elen ut till så kallade nätstationer (mindre betongkiosker) ute i nätet. Nätstationerna fördelar sedan i sin tur elen vidare ut till kabelskåp som slutligen fördelar elen ut till dig som kund. När vi är klara med ställverken ansluter vi 130-kilovoltsledningar och övriga elkablar till den nya stationen.

Arbetet kommer pågå fram till sommaren 2023, då den väntas bli helt klar och inkopplad på nätet. Därefter ska den befintliga ställverksbyggnaden rivas och marken där den stått återställas.

Ritning som visar en av sidorna på  fasaden.

Ritningen visar en av byggnadens fasader.

Relaterad information

Läs mer om nya mottagningsstationer som stärker vårt elnät.