Nyheter

Dialog kring regeringens elprisstöd

Regeringen för dialog kring förslaget om elprisstöd med oss som elnätsföretag och andra myndigheter. Regeringen vill införa lättnader för hushåll som drabbats av höga elpriser. Satsningen beräknas kosta staten sex miljarder kronor. Hushållen ska kompenseras för de höga elpriserna under december, januari och februari. Det är en ytterst ovanlig åtgärd i en högst ovanlig situation.

Lars Hedendahl, VD Borås Elnät

Lars Hedendahl, VD Borås Elnät

Möte med energiministern

I veckan kallade energiministern till möte med vår VD och landets VD:ar på övriga elnätsbolag för dialog kring det nya stödet. Regeringen vill att vi som elnätsbolag ska ta på oss denna uppgift frivilligt.

– Deras huvudspår är väl att vi ska hantera detta. Vi finns överallt i landet och är trygga och stabila parter. Sedan har man inte satt ner foten kring exakt hur det ska se ut, säger vår VD Lars Hedendahl.

Möten kommer att fortsätta hållas kontinuerligt för att ta fram en snabb lösning. Synpunkter från oss som elnätsbolag samlas in och förmedlas till regeringen.

Vi återkommer med mer information när vi har fått mer fakta i denna fråga.

Mer information om regeringens elprisstöd

Regeringens pressmeddelande om elprisstöd till hushållen.