Nyheter

Riksdagen har antagit budget om elpriskompensation

Riksdagen har nu antagit en tredje extra ändringsbudget. Den innehåller medel för den elpriskompensation som regeringen tidigare presenterat. Den ekonomiska kompensationen ska betalas ut av oss som elnätsbolag till berörda elkunder.

Beslut väntas nu kring utbetalning av stödet

Energiföretagen skriver att regeringen nu ska besluta om en förordning som reglerar utbetalningen av stödet. Elpriskompensationen kommer att handläggas av myndigheten Kammarkollegiet. Kammarkollegiet kommer att betala ut kompensationen till oss elnätsbolag, som i nästa steg ska förmedla den vidare till berörda hushåll. Detta utan att du som kund själv behöver göra någon särskild ansökan.

Kammarkollegiet ska administrera stödet

Kammarkollegiet arbetar med att sätta upp en administration för att kunna betala ut kompensation till oss elnätsbolag. Den beräknas vara på plats under mars månad. Sedan beslutar myndigheten om medel baserat på deras urval av berättigade kunder och ersättningsnivåer. När vi får beslut om medel från myndigheten kan vi överföra dem till berörda kunder inom vårt elnätsområde.

Vi återkommer när vi vet mer kring kommande utbetalningar.

Läs mer om elpriskompensationen

Riksdagens extra ändringsbudget

Kammarkollegiets uppgift kring elpriskompensationen