Nyheter

Elprisstöd 2023

Svenska kraftnät har tagit fram modellen för utbetalning av det elprisstöd som regeringen beslutat om. Hushåll och företag i vårt elområde SE3 kommer att kunna ta del av stödet och utbetalningarna sköter Försäkringskassan och Skatteverket.

Hur vet jag om jag får stöd?

Använder du el? Är din elanläggning ansluten till vårt elnät? Och har du ett avtal om uttag av el med oss som elnätsföretag? Då kommer du att få stöd.

Elstöd 1

I vårt elområde SE3 är stödet 50 öre per förbrukad kWh under tolvmånadersperioden oktober 2021-september 2022. Stödet blir 0,5 kronor gånger din elförbrukning i kWh under denna period. För dig som bor i en villa med en elförbrukning på 20 000 kWh under perioden, innebär det ett stöd på 10 000 kr. De flesta har fått detta stöd utbetalt.

Elstöd 2

Elstöd nummer två gäller perioden 1 november–31 december 2022. Storleken på stödet beror på hur mycket el du förbrukat under dessa två månader. I vårt elområde är stödet 126 öre per förbrukad kilowattimme. Det täcker 80 procent av den elförbrukning som inte överstiger 18 000 kilowattimmar. Det är Försäkringskassan som sköter utbetalningarna av detta stöd och de räknar med att de flesta ska få sina pengar senast den 9 juni.

Du kan läsa mer om utbetalningar av elstöd nummer två hos Försäkringskassan.

Elstöd till företag

Regeringen har beslutat att Skatteverket ska hantera elstöd till företag och organisationer, exempelvis föreningar. Företag och organisationer i vårt elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme. Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Ansökan om elstöd kommer du att kunna göra via en e-tjänst hos Skatteverket, från den 30 maj 2023.

Kolla din elförbrukning på mina sidor

Du vet väl att du kan kolla din elförbrukning på vår webbtjänst mina sidor. Du loggar enkelt in med mobilt bank-id eller med kundnummer och lösenord. Där kan du på ett enkelt sätt följa din elförbrukning per dag, vecka, månad och år och räkna ut hur mycket stöd du kommer att få. Vi som elnätsföretag kommer lämna över uppgifter om din elförbrukning till berörda myndigheter. Du behöver alltså inte göra någonting själv.

Vi varnar för bedragare!

Du kommer aldrig att få ett samtal från oss för att du ska logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalning av elstödet.

En rund ring med ett varningstecken.

Var uppmärksam på bedrägeriförsök

Det förekommer misstänkta bedrägeriförsök via brev, mejl, sms och telefon i syfte att komma åt dina inloggningsuppgifter, till exempel genom att be dig logga in med ditt bank.id eller klicka på en länk.

Varken vi på Borås Elnät eller någon annan myndighet kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder. Om någon kontaktar dig på det sättet i samband med utbetalning av elstödet är det ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt och anmäl till polisen.

Läs mer om elstöd