Nyheter

Snart startar grundarbeten för vår nya mottagningsstation Bäckeskog

Bilden visar en ritning på två av fasaderna på den nya stationsbyggnaden.

Snart sätter vi igång med grundarbetena för vår nya mottagningsstation Bäckeskog, i västra Borås.  Bäckeskog blir den senaste nya mottagningsstationen i vårt stora investeringsprojekt 2031, som är en stor upprustning av hela vårt elnät. När projektet startade för mer än tio år sedan var det för att förstärka elnätets kapacitet och byta ut äldre anläggningar när Borås hela tiden växer med nya invånare och företag.

Stationen ska försörja tusentals kunder

När stationen står klar hösten 2024 kommer den att försörja många privatpersoner och företag i de västra delarna i centrala Borås. Den kommer till stor del att ersätta två befintliga mottagningsstationer i vårt nät som blivit för gamla och behöver bytas för att vi ska kunna garantera leveranssäkerheten.

Vår entreprenör sätter snart igång med grundarbeten

Vår entreprenör är företaget Eitech Engineering AB, som vann upphandlingen och som vi skrev kontrakt med i somras. Det är samma entreprenör som bygger vår nya mottagningsstation Sandlid.

Nu håller de på att ta fram ritningar. Snart startar de arbetet med att etablera sig på plats och riva bort gammal asfalt på platsen. Några veckor därefter börjar de gräva för att göra iordning grunden, som huset ska byggas på.

Tidplanen i korthet

  • Höst 2022 – Markarbeten startar
  • Vår 2023 – Byggarbetet startar och bottenplattan ska gjutas
  • Sommar 2023 – Stationsbyggnaden ska vara färdig
  • Höst 2023 – Ställverk ska levereras och installeras
  • Vår 2024 – Krafttransformatorn ska levereras och installeras
  • Sommar 2024 – Vi börjar ansluta stationen mot vårt nät
  • Höst 2024 – Stationen är klar!