Nyheter

Tillsammans har vi minskat elförbrukningen

Kvinna byter glödlampa i en taklampa

Elanvändningen i vårt elområde SE3 har under november minskat med 7,2 procent jämfört med samma månad 2021. Det framgår av Svenska kraftnäts siffror över elförbrukningen i Sverige. I hela landet var minskningen 6 procent i november. Elförbrukningen varierar med årstid och väderlek – men de höga elpriserna och kampanjer om att spara el har också påverkat.

Minskar risken för frånkoppling

Att förbrukningen minskar är bra både för dina elkostnader och för kraftsystemets stabilitet. Om topparna i elförbrukningen blir lägre, minskar vi risken för effektbrist och för frånkoppling för vissa användare.

Så vi fortsätter väl på den inslagna vägen – tillsammans!

Läs mer