Nyheter

Vad händer om det blir obalans i elnätet?

Det har vi publicerat information om på vår webbplats.

Information om vad som händer om det blir obalans

På sidan bortkoppling av el under rubriken Elnät kan du läsa om vad som händer om det skulle bli obalans i elnätet. Du hittar information om effektreserv och störningsreserv samt hur det fungerar med styrel och olika varianter av frånkopplingar. Här kan du även få veta vilken roll vi har som elnätsföretag om det skulle bli obalans i elnätet, som skulle leda till någon form av bortkoppling av el.