Nyheter

Vår nya mottagningsstation Sandlid börjar ta form

Vår nya mottagningsstation Sandlid i västra Borås börjar nu verkligen ta form! Nästintill allt bygg- och målningsarbete är klart både utvändigt och invändigt med golv, väggar, tak och trappor.

Mottagningsstationen har en ljusgrå fasad.

Montagearbete under sommaren

Under sommarmånaderna har vår entreprenör Eitech Engineering bland annat monterat 10 kilovoltställverket, som ska fördela strömmen ut till nätstationerna i området. De har även satt upp kontrollskåp, som ska hjälpa till att övervaka nätet, och installerat värme- och kylaggregat för att anläggningen ska hålla en jämn temperatur året om.

110-kilovoltsställverket består av många fack och står längs en av väggarna.

110 kilovoltsställverket finns längs en av väggarna och ska fördela strömmen ut till nätstationerna.

Vi rustar upp nätet med nya mottagningsstationer

Sandlid är den senaste nya mottagningsstationen i vårt stora investeringsprojekt 2031, som är en stor upprustning av hela vårt elnät för att klara en ökad belastning när Borås växer. Halva stationen byggs i två plan, dels för att ta mindre mark i anspråk, dels för att den stora krafttransformatorn kräver den höjden. Det krävs också ett visst avstånd mellan spänningsförande delar samt väggar och tak. Nu pågår arbete med elmontage inne i och utanför stationen. Under hösten levereras både det gasisolerade 130 kilovoltsställverket och den stora krafttransformatorn, som omvandlar spänningen från 130 kilovolt till 10 kilovolt.

Stationen väntas bli klar i maj 2023

Den nya stationen kommer att ersätta nuvarande station, som blivit för gammal och gjort sitt. När den är klar i slutet av maj 2023 kommer den att försörja cirka 3000 privatkunder och många företag i västra Borås.