Nyheter

Våra elnätspriser är bland de lägre i landet enligt nya Nils Holgersson-rapporten

Du vet väl om att vi är ett prisvärt elnätsbolag? I jämförelse med andra elnätbolag och kommuner ligger våra elnätspriser bland de lägre i landet och i Västra Götalandsregionen. Det visar den årliga jämförelsen i den oberoende Nils Holgersson-rapporten 2022. Vi hamnar på 20:e plats nationellt och sjunde plats i Västra Götalands län, sett till billigast elnätspris.

Sandwalls plats vid Viskan i centrala Borås i skymning

Trots höjningar är våra priser bland de lägre i landet

Trots att vi höjde våra elnätspriser med i genomsnitt sex procent under förra året ligger alltså våra priser bland de lägre i landet. Vi har ju höjt våra priser på grund av att vi gör stora investeringar, dels för att vi behöver bygga ut och förstärka vårt elnät för att möta ett ökat elbehov när Borås hela tiden växer, dels för att byta ut alla kunders elmätare för att vi ska leva upp till nya lagkrav. I årets jämförelse ligger vi i nivå med förra året, då vi hamnade på 18:e plats nationellt och sjätte plats i Västra Götalands län.

Elnätspriserna i landet har ökat

Rapporten visar att elnätspriserna i Sverige ökat med i genomsnitt 2,5 procent sedan förra årsskiftet. Höjningen är lägre än konsumentprisindex, KPI, som har ökat med sex procent under samma tidsperiod. Årskostnaden till elnätsbolagen skiljer sig åt mellan olika kommuner i landet. Den som bor i den dyraste kommunen, Berg, betalar drygt 3500 kronor mer i månaden än den som bor i den billigaste kommunen, Mölndal.

Läs mer om Nils Holgersson-rapporten

Du kan läsa mer i Nils Holgersson-rapporten 2022.