Nyheter

Vi har bytt 96 procent av mätarna i vårt elmätarbytesprojekt

Elektriker byter ut elmätare

Nu har vi bytt 96 procent av elmätarna i vårt stora elmätarbytesprojekt, där vi byter ut alla elmätare hos våra kunder. Det innebär drygt 42 100 elmätare av totalt 44 000.

Sista etappen berör cirka 350 privatkunder

Nu håller vi på den sista etappen som berör cirka 350 privatkunder i villor och lägenheter samt små företagskunder i flera ytterområden i vårt elnätsområde. Vi kommer vara klara med denna etapp 31 mars. Utöver att våra kunder får nya elmätare installerar och integrerar vi ny teknik för att samla in mätvärden, få en effektivare eldrift och därmed uppfylla nya hårdare krav från våra tillsynsmyndigheter.

– Projektet har flutit på bra, trots vissa förseningar på grund av Coronapandemin och komponentbristen i världen. Vi är väldigt nöjda med det nya systemet, som har en mycket bra insamlingsprestanda av mätvärden, säger Stefan Claesson, affärsområdeschef Elnät.

Mätarbyten 2022-2023

Det som återstår under 2022-2023 är mätarbyten hos stora kunder, som företag, butiker och industrier. Detta arbete har dragit ut på tiden på grund av begränsningar orsakade av Coronapandemin. Det rör sig om cirka 1 300 mätare av sammanlagt 44 000 elmätare som ska bytas ut i projektet.

Därför får du en ny elmätare

För att vi ska leva upp till nya lagkrav innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025. Det innebär att du som är vår kund kommer få en ny elmätare. Mätarbytet är kostnadsfritt för dig. I grunden handlar det om nya funktionskrav. Lagkraven är framtagna för att stimulera oss alla att begränsa elanvändningen när miljöbelastningen av produktionen är hög, skapa en mer välfungerande elmarknad och kunna erbjuda dig som kund nya tjänster, som exempelvis att få tillgång till förbrukningsdata kontinuerligt.

Läs mer om vårt elmätarbytesprojekt

Här kan du läsa mer om vårt arbete med att byta ut alla elmätare.