Nyheter

Vi har höjt ersättningen för dig som producerar el

Från 1 januari har vi höjt ersättningen för dig som producerar ut el på vårt nät, så kallad nätnytta. Det gäller både dig som är mikroproducent och småskalig producent.

Solcellspaneler på ett hustak

Ersättningen varierar vid olika tider och perioder

Det som är nytt nu är att ersättningen varierar beroende på om du producerar el under höglasttid eller övrig tid. Under höglasttid, när elanvändningen är hög, får du högre ersättning än tidigare. Då höjer vi ersättningen med 10,1 öre per kilowattimme inklusive moms. Höglasttid är vardagar klockan 06-22 under november, december, januari, februari och mars. Övrig tid höjer vi ersättningen med 1,4 öre per kilowattimme inklusive moms.

Anledningen är att vi enligt ellagen anpassar våra ersättningar efter förändrade förlustenergipriser och förändrade avgifter mot överliggande nät. Mer information om ersättning för nätnytta hittar du på sidan våra priser.

Är du intresserad av att producera el?

Du kan läsa mer om hur du startar egen elproduktion på sidan producera egen el.