Nyheter

Vi höjer vissa elnätspriser den 1 januari

Den 1 januari höjer vi våra elnätspriser. Den generella prishöjningen ligger i genomsnitt på 9,5 procent. Det är en större höjning jämfört med tidigare år, då våra prishöjningar legat omkring 3-6 procent. Samtidigt höjer vi ersättningen för dig som producerar el.

Glödlampor som händer på rad i ett tak och lyser med ett guldgult sken.

Den fasta abonnemangsavgiften höjs

Vi höjer den fasta abonnemangsavgiften på alla säkringsabonnemang och effektavgiften på effektabonnemang. Bor du i lägenhet innebär det en ökad kostnad med 160 kr per år. För dig som bor i villa utan elvärme med en huvudsäkring på 16 ampere innebär det en ökad kostnad på 410 kr per år och för dig i villa med elvärme och en huvudsäkring på 20 ampere blir ökningen 720 kr per år.

Utöver det höjer vi anslutningsavgiften för alla nyanslutningar, med mellan 16 och 23 procent, beroende på storleken på anslutningen

Ökade kostnader är främsta skälet

Anledningen till prishöjningarna är framförallt att våra kostnader från både överliggande nät och för förlustenergi har ökat kraftigt på grund av höjda energipriser. Även inflationen påverkar oss, liksom många andra företag, och ökar våra kostnader. Den påverkar de investeringar vi gör för att bygga ut och förstärka elnätet för att möta ett ökat elbehov när Borås växer.

Sedan handlar det om att vi ska kunna leverera det resultat som vår ägare Borås stad förväntar sig.

Höjd ersättning för dig som producerar el

Vi höjer ersättningen för dig som producerar el, så kallad nätnytta. Från den 1 januari får du en högre ersättning av oss för den energi som du matar ut på vårt nät. Det gäller både för mikroproduktion och för småskalig produktion. Ersättningen varierar beroende på om du producerar el under höglasttid eller övrig tid. Höglasttid är vardagar klockan 06-22 under november, december, januari, februari och mars.

Jämförelsevis låga priser

Trots prishöjningar ligger våra priser bland de lägre i landet och i Västra Götalandsregionen. I den senaste jämförelsen i den oberoende Nils Holgersson-rapporten 2022 hamnade vi på 20:e plats nationellt och sjunde plats i Västra Götalands län, sett till billigast pris.

Mer information

Läs mer om de nya elnätspriserna för olika abonnemang och tjänster under priser på boraselnat.se.