Nyheter

Vi möter våra kunders ökade behov av timmätning

Efterfrågan på timmätning har ökat stort bland våra kunder. De senaste månaderna har antalet kunder med timmätning ökat från omkring 500 till 2500. En ökning med flera hundra procent. I dagsläget har alltså 2500 kunder av våra cirka 44 000 kunder gått över till timmätning, istället för dygnsmätning, som är standard och som sammanställer elförbrukningen per dag.

Elmätare med display och olika signallampor i fokus.

Mätarbyten i god tid

Tack vare att vi varit så tidigt ute och bytt nästan alla elmätare hos våra kunder har vi klarat av att möta den stora ökningen.

– Eftersom vi hunnit så långt med att byta alla elmätare hos våra kunder, kan vi nu tillgodose behoven. Den nya mätaren är i större utsträckning byggd för timmätning, och även för kvartsmätning, som ligger som ett kommande lagkrav, säger Emma Johansson, mätvärdescontroller på Borås Elnät.

Vi registrerar om mätaren digitalt

Den nya elmätaren behöver bara registreras om i vårt avräkningssystem till att registrera mätvärden varje timma, istället för per dag. Justeringen kan vi göra digitalt i vårt system, utan att behöva åka ut till varje kund. När en del andra elnätsföretag har svårt att klara lagkraven, som innebär att tillgodose behovet av timmätning inom tre månader, klarar vi det så snart våra kunder önskar.

– Det känns ju oerhört bra att vi startat så tidigt med våra mätarbyten, så att vi kan följa med i utvecklingen på ett så bra sätt. Ofta vill kunden att vi gör justeringen till ett visst datum, när deras nya elhandelsavtal startar, men vi kan göra den redan samma dag eller dagen efter vi får beställningen, om det behövs.
Sedan rapporterar vi in dessa timvärden till kundens elhandelsföretag, som säljer den el som kunden använder.

Så här gör du om vill ha timmätning

  1. Ta kontakt med din elhandelsleverantör för att teckna ett timprisavtal. Din elhandelsleverantör beställer då timmätning av oss.
  2. Du behöver ha vår senaste uppsatta mätare, installerad under 2021-2022, för att kunna få timmätning.
  3. Du behöver ha koll på din elförbrukning och ha möjlighet att flytta din förbrukning till den tid då elpriset är lågt, för att det ska löna sig ekonomiskt.

Läs mer om elanvändning hos Energimarknadsinspektionen.