Nyheter

Vi stärker elnätet på Bergdalen när området växer

Här anländer en ny nätstation till Bergdalen i Borås – som en skänk från ovan! Vi behöver stärka upp elnätet i området eftersom det håller på att byggas sex nya hus med cirka 170 lägenheter. Då räcker inte det befintliga nätet till, utan vi behöver förstärka både nätstationen och kablarna i marken.

Transformatorstationen lyfts upp i luften med hjälp av en stor lyftkran

Ny dubbelstation och fler kablar

Därför byter vi ut en enkel transformatorstation till en dubbelstation och gräver ner fler kablar för att nätet ska kunna leverera den effekt som krävs med fler bostäder i området. När vi kopplat in den nya stationen kommer den att fördela elen ut till kabelskåp, som sedan fördelar elen ut till dig som kund i området, så att du fortsatt kan ladda din mobil samt använda din spis och tvättmaskin och allt annat som går på el.

Transformatorstationen lyfts på plats med hjälp av en kranbiln stor lyftkran.