Nyheter

Vi uppmärksammar elens dag 23 januari

Bilden visar en nyckel på en blå bakgrund med texten nyckel till framtiden. I nyckeln syns Borås centrum.

23 januari är det dags att fira elens dag. Vi uppmärksammar den genom att lyfta fram elen som en nyckel till framtiden.

El är nyckeln till framtiden

På samma sätt som nyckeln låser upp dörrar är elen ett redskap som genom elektrifieringen av samhället låser upp dörren till en nödvändig fossilfri framtid. Allt mer el behövs i elektrifieringen av vårt samhälle.

Solcellsanläggningar och elbilsladdningar ökar i vårt nät

De senaste fem åren har antalet solcellsanläggningar blivit fler än åtta gånger så många i vårt nät. 2016 hade vi 41 och vid förra årets slut hade antalet ökat till 339!

Vi ser även att fler och fler vill skaffa elbilsladdning. Förfrågningar från både privatpersoner, bostadsbolag och företag har ökat kraftigt, särskilt det senaste året.

Med el gör vi Sveriges omställning till fossilfrihet möjlig. ?