Nyheter

Ytterligare 4,6 miljoner i elpriskompensation till elnätskunder i vårt område

I höst räknar vi med att betala ut elpriskompensation för mars månad. Som elnätsföretag har vi ansvar för att förmedla stödet till berörda kunder i vårt elnätsområde, som täcker stora delar av Borås kommun.

En graf som går uppåt tillsammans med en kontakt och en miniräknare i bakgrunden

Stödet är indelat i olika nivåer

Stödet för mars månad gäller södra och mellersta Sverige. Det är liksom tidigare indelat i ersättningsnivåer, där högsta nivån ligger på en förbrukning på 2000 kWh, och lägsta nivån 400 kWh. Kompensationen kommer att variera från 100 kronor till maximalt 1000 kr.

– Vi har samlat in och granskat alla mätvärden för våra kunders elförbrukning under mars månad. Det är omkring 9000 kunder som kommer få ta del av 4,6 miljoner i elpriskompensation, säger Jeanette Jonsson, kundtjänstchef på Borås Elnät.

När betalar vi ut stödet?

Vi kommer börja betala ut stödet från september månad och framåt. Du som kund får det liksom tidigare som en summa pengar tillgodo, som vi räknar av på kommande elnätsfakturor. Det är så de allra flesta elnätsföretag betalat ut tidigare stöd och nu även detta. Beroende på hur mycket stöd du har rätt till kan det komma att räknas av på flera kommande fakturor. Du behöver alltså inte söka stödet från oss, utan vi kommer att betala ut det automatiskt på kommande fakturor.

Anpassningar krävs i vårt kundadministrativa system

Vi håller nu på att göra vissa anpassningar i vårt kundadministrativa system för att automatiskt kunna betala ut rätt stöd till rätt kund. Eftersom ersättningsnivåerna skiljer sig från tidigare elpriskompensation behöver vi göra en del uppdateringar för att det ska fungera.

Vårt elnätsområde

Vårt elnät täcker stora delar av kommunen: Borås tätort, Frufällan, Brämhult, Viared, Funningen, Kråkered, Målsryd och Gånghester. Vi har cirka 44 000 kunder. Läs mer om vårt elnätsområde på sidan ”Om elnätet”.