Nyheter

Vi fortsätter snåla på elen

Vi fortsätter att dra ner på vår elförbrukning i Sverige. Det visar färsk statistik från Svenska kraftnät. Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader var minskningen 7,1 procent ti januari jämfört med samma månad ett år tillbaka. Liksom tidigare vintermånader är minskningen störst i södra Sverige.

Minskad elförbrukning på bred front

I vårt elområde, SE3, var minskningen 8,1 procent. Längst söderut i elområde SE4 var minskningen störst med 10,2 procent. Sverige är inte ensamt inom EU om att dra ner på elförbrukningen. Det sker på bred front i hela EU.

Läs mer om vår minskade elförbrukning hos Svenska kraftnät.