Nyheter

800 svar på dina frågor!

Sedan starten 1 mars har vår digitala widget hjälpt våra kunder med nästan 800 svar! Den finns ju både här på vår webb och på vår webbtjänst mina sidor. Du ser den nere i det högra hörnet.

Från 1 mars till 16 maj har den digitala fråge- och svarslådan haft totalt 789 visningar. Under samma period kan vi även se att telefonsamtalen till vår kundtjänst minskat med cirka 1000, från 3 200 till 2 200 samtal.

– Det är nu vi kan se resultat av vår digitala fråge- och svarslåda. Det här ligger helt i linje med det vi önskade när vi införde den. Det innebär ju att våra kunder får mycket hjälp digitalt när de själva har tid och möjlighet, även när vi inte har öppet vår kundtjänst, säger vår kundtjänstchef Johanna Öhlund.

Bilden visar några av de vanligaste frågorna vi får från våra kunder.

Flest använder den på vardagar

Flest använder den under vardagar, med toppar runt kl. 08.00, 14.00 och 19.00. Av de 283 personer som sökt får 87 procent ett svar. De mest populära ämnena handlar om elnätsavtal, utbetalning av elstöd och hur man får fram sin förbrukning på mina sidor.

Vi förfinar funktionen utifrån kundernas behov

I statistiken ser vi också vilka ord våra kunder söker på, vilket gör att vi kan lägga till dessa sökord i det svar som redan finns, eller så kan vi behöva lägga till en ny fråga och svar om det är något som saknas.

– Det här gör ju att vi hela tiden kan utveckla och förfina funktionen, efter våra kunders behov. Det kommer även hjälpa oss i vår kommunikation, så att den kan ske mer utifrån våra kunders perspektiv och därmed blir mer inkluderande, säger vår kommunikatör Pernilla Augustsson.

Nu kommer vi lägga till ett svarsformulär vid de svar där kunderna inte tycker att de får den hjälp de behöver. Där kommer de kunna skriva vad det är de saknar, så får vi ytterligare hjälp att utveckla funktionen.