Nyheter

Enorm ökning av solcellsanläggningar

En man installerar solceller på ett hustak

Vi märker av att allt fler i vårt område, både företag och privatpersoner, satsar på egen elproduktion genom solceller. När vi summerat 2022 ser vi en enorm ökning av nya solcellsanläggningar, där antalet nyinstallationer ökat med över 100 procent jämfört med året innan. Särskilt stor är ökningen på privatsidan med runt 170 nya anläggningar, jämfört med ett 80-tal nya 2021.

– Det här är den största ökningen vi någonsin sett när det gäller nya solcellsanläggningar. Läget på energimarknaden och höga elpriser spelar ju en stor roll, särskilt som den största ökningen är på privatsidan, säger Stefan på affärsstöd och utveckling.

Över 500 anläggningar i nätet

Ser vi bakåt i tiden har antalet solcellsanläggningar blivit nästan 14 gånger så många som 2016, då vi hade ett 40-tal anläggningar. Idag har vi 549 totalt, 89 bland företag och 460 på privatsidan.

Positiv utveckling som vi klarat bra hittills

Det är en positiv utveckling och än så länge har vi klarat ökningen, eftersom anläggningarna ligger utspridda i nätet. Men det kan bli svårigheter framöver om det blir många anläggningar i samma område, och produktionen är högre än konsumtionen.

– Det kan innebära att vi behöver bygga ut nätet med nya ledningar och eventuellt även stationer, för att klara belastningen. Det kan bli höga laster framförallt på sommarhalvåret, då produktionen är hög och det inte förbrukas så mycket och då kan vi även få spänningshöjningar i nätet, säger Stefan.

Vi håller koll på utvecklingen

Där är vi inte än, men vi behöver bevaka utvecklingen. Det gör vi genom att ständigt mäta och hålla koll på lasten. Ju längre bort från högspänningsnätet en solcellsanläggning finns, desto mer känsligt är det för ökade spänningsnivåer.

– Vi ser ju att detta kommer fortsätta öka, både bland privatpersoner och företag, bland annat hos logistikföretag. Det kommer att kräva förstärkningar av elnätet framöver, både på lågspänningsnivå och 10-kilovoltsnivå.

Läs mer

Du hittar mer information om hur du gör för att installera solceller på sidan producera egen el.