Nyheter

Hundraprocentig mätkvalitet på våra elmätare

Det går att lita på att våra elmätare mäter rätt. Det visar resultaten av de stickprovskontroller vi gjort under våren och sommaren. Vi har kontrollerat 300 slumpvis utvalda mätare av våra cirka 43 000 hushållsmätare.

– Det är ett härligt besked att få, att samtliga mätare är godkända. Nu har vi fått ett kvitto på att vi har en tillförlitlig mätinsamling, och att våra kunder kan lita på att det är rätt mätvärden som ligger till grund för vår fakturering, säger vår mätchef Emma.

Elmätare som sitter på rad på en vägg.

En del i det nationella stickprovet

Kontrollerna är en del i det nationella stickprovet, som är energibranschens återkommande kvalitetskontroll av hushållselmätare. Landets alla elmätare ska enligt lag kontrolleras regelbundet, först efter tre år och sedan var sjätte år. Det är vi som elnätsföretag som äger mätarna och har ansvar för att säkerställa dess funktion.

Första kontroll av nya mätare

Mellan den 3 april och den 21 juni har vi bytt ut mätarna hos berörda kunder och skickat dem för kontroll till ett ackrediterat kontrollorgan i Linköping. Det är första gången vi kontrollerar just dessa hushållsmätare, eftersom de är nya. De sattes ju upp i vårt stora mätarbytesprojekt, där vi bytt ut samtliga hushållsmätare hos våra kunder de senaste åren.

– Det är väldigt skönt att vi fått denna kvalitetsstämpel på våra nya mätare. Överlag är elmätare tillförlitliga och stabila mätinstrument. Går vi tillbaka och tittar på tidigare stickprovsresultat, har vi inte haft någon mätare som inte blivit godkänd, och det är skönt att vi kan behålla den kvalitetsstämpeln, säger Emma Johansson.

Kort fakta kring nationella stickprovet

Våra mätare finns registrerade i det nationella registret ELSA och det slumpmässiga urvalet har skett utifrån detta register. Det är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, RISE, som har ansvar för kontrollerna, på uppdrag av Energiföretagen Sverige. De övervakas av tillsynsmyndigheten för elmätare Swedac.

Du hittar mer information om nationella stickprovet hos Energiföretagen.