Nyheter

Hur påverkas elnätet när fler tunga fordon elektrifieras?

Alexander Olausson och Peder Eriksson sitter och jobbar vid ett skrivbord.

Det är en fråga som högskolestudenterna Alexander Olausson och Peder Eriksson ska undersöka när de gör sitt examensarbete hos oss. De ska nämligen titta närmare på hur utvecklingen av laddning av tunga fordon på industriområdet i Viared kan komma att se ut i framtiden, och vilken påverkan det skulle kunna ha på elnätet i området.

Undersöker elektrifieringen av tung trafik

Det händer ju mycket i vårt elnät, bland annat med många nya solcellsanläggningar och laddplatser för personbilar. Laddning av tunga fordon är något vi inte sett så mycket av ännu, men vi tror att det kommer komma och vi ser att Viared är ett av områdena i vårt nät som kommer påverkas mest av elektrifieringen av tung trafik.

– Därför vill vi ligga steget före och skapa oss en bild av hur utvecklingen kan komma att se ut och hur vi kan jobba förberedande för att undvika eventuella problem i framtiden. Att ta hjälp av studenter för att göra denna utredning känns som helt rätt väg att gå för att få svar på våra frågor, då vi samtidigt ger dem chansen att få en inblick i vad vi jobbar med och förhoppningsvis skapar vi ett intresse för elnätsbranschen. Det hoppas vi att både vi och branschen i stort kan ha nytta av i framtiden, säger vår ingenjör Tobias Andersson, som även är deras handledare.

Går sista terminen på Energiingenjörsprogrammet

Alexander och Peder går båda sista terminen på Energiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Borås och vi ser med spänning fram emot vad de kommer fram till i sin undersökning.