Nyheter

Kommande elstöd till företag

Regeringen har beslutat att Skatteverket ska hantera elstöd till företag och organisationer, exempelvis föreningar. Ansökan om elstöd kommer du att kunna göra via en e-tjänst hos Skatteverket, som beräknas öppna den 30 maj 2023.

Hur stort är elstödet?

Företag och organisationer i vårt elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme. Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Ett företag eller en organisation kan maximalt få 20 miljoner kronor. Om företaget eller organisationen ingår i en intressegemenskap, till exempel en koncern, kan hela intressegemenskapen maximalt få 20 miljoner kronor.

Hur söker jag elstödet?

Du kommer att kunna ansöka om elstödet via en e-tjänst hos Skatteverket. Enligt det förslag som finns kommer ansökningsperioden att vara 30 maj till och med 25 september 2023.

Hur betalas elstödet ut?

Pengarna betalas ut via företagets eller organisationens skattekonto. Ambitionen är att de flesta ansökningar ska hanteras maskinellt och att pengarna kan betalas ut i nära anslutning till ansökan.

Läs mer om elstödet till företag

Du kan läsa mer om elstödet för företag hos Skatteverket, som ska hantera detta stöd.