Nyheter

Nu kan du söka elstöd för företag hos Skatteverket

30 maj öppnar Skatteverket sin e-tjänst för att söka elstöd för företag och organisationer.

Hur stort är elstödet?

Företag och organisationer i vårt elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme. Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Ett företag eller en organisation kan maximalt få 20 miljoner kronor. Om företaget eller organisationen ingår i en intressegemenskap, till exempel en koncern, kan hela intressegemenskapen maximalt få 20 miljoner kronor.

Hur söker jag elstödet?

Du söker elstödet via en e-tjänst hos Skatteverket, från 30 maj till och med 25 september 2023. Majoriteten av företagen kommer att få stödet utbetalt via sitt skattekonto i nära anslutning till ansökan, förutsatt att ansökan är komplett.

Mer detaljer kring elstödet och hur du söker det finns hos Skatteverket, som hanterar detta stöd.