Nyheter

Ökat laddbehov av tunga fordon kommer påverka elnätet på Viaredsområdet

Vårt nät kommer klara den extra last som blir följden av ett ökat laddningsbehov på industriområdet Viared de närmaste tio åren. Men på längre sikt kan vi behöva göra förstärkningar.

Flera lastbilar med släp på rad på en lastbilsparkering.

Slutsatser i examensuppsats

Det är en av de slutsatser som framkommer i den examensuppsats som högskolestudenterna Alexander Olausson och Peder Eriksson gjort hos oss. De har undersökt hur utvecklingen kan komma att se ut när det gäller laddning av tunga och medeltunga lastbilar på industriområdet och vilken påverkan det kan få på vårt elnät i området.

De har frågat företag och företagsföreningar hur många lastbilar som kör in och ut på området, samt vilka tider på dygnet de förväntas ladda. Dessutom har de pratat med aktörer i lastbilsbranschen om hur de ser på utvecklingen av elfordon.

Ökningen spås komma om tio år och framåt

De spår att den stora ökningen kommer om tio år och framåt. Därefter kan vi behöva uppgradera nätet för att vi med säkerhet ska kunna garantera det ökade effektuttaget. Om 30 år kommer förmodligen spänningsfallet, strömmen och effekten att vara för hög för nuvarande nät och det kommer att behöva göras en mera omfattande uppgradering.

– Det är kul att vi kunnat få hjälp av studenter, och att de samtidigt får en inblick i vår bransch. Med hjälp av deras arbete har vi fått en bild av hur utvecklingen kan komma att se ut, med tillkommande toppeffekter från laddning av tunga fordon. Sedan behöver man även titta på utvecklingen inom andra områden, såsom till exempel laddning av personbilar, energilager och elproduktion genom solceller, som inte är med i detta arbete, och som också kommer påverka nätet i området, säger vår ingenjör Tobias Andersson, som varit deras handledare.

Alexander Olausson och Peder Eriksson sitter och jobbar vid ett skrivbord.

Alexander Olausson och Peder Eriksson.

Examensarbete på Energiingenjörsprogrammet

Alexander och Peder gjorde detta examensarbete på Energiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Borås. Hela deras uppsats Elektrifierade tunga fordon och deras elnätspåverkan kan du läsa på Högskolans uppsatsportal.