Nyheter

Risken för bortkoppling av el är åter låg

Svenska Kraftnät klassificerar ned risken för effektbrist från reell till låg.  På sin webbplats skriver de: ”Bakom vår nya bedömning har vi dels en förbättrad energisituation i norra Europa, dels en stadigvarande minskad elförbrukning under höglasttimmarna. Denna nedklassificering från reell till låg utgår från att en fortsatt stabil elproduktion och stamnätsdrift.”.

Mer information