Nyheter

Våra elnätspriser är återigen bland de lägre i landet

fyra bilder i en som visar våra medarbetare, centrala Borås och våra kunder.

Du vet väl om att vi är ett prisvärt elnätsbolag?

I jämförelse med andra elnätsbolag och kommuner ligger våra elnätspriser bland de lägre i landet och i Västra Götalandsregionen. Det visar den årliga jämförelsen i den oberoende Nils Holgersson-rapporten 2023. Vi hamnar på 19:e plats nationellt och sjunde plats i Västra Götalands län, sett till billigast elnätspris. Det kan jämföras med 20:e plats nationellt och sjunde plats i länet året innan.

Prisvärda – trots prisökningar

Trots att vi höjde våra elnätspriser med i genomsnitt 9,5 procent i januari ligger alltså våra priser bland de lägre i landet. Anledningen till prishöjningarna är framförallt att våra kostnader från både överliggande nät och för förlustenergi har ökat kraftigt på grund av höjda energipriser.

Även inflationen påverkar oss, liksom många andra företag, och ökar våra kostnader. Den påverkar de investeringar vi gör för att bygga ut och förstärka elnätet för att möta ett ökat elbehov när Borås växer. Sedan handlar det om att vi ska kunna leverera det resultat som vår ägare Borås stad förväntar sig.

Stora prisökningar i landet

Efter en period med relativt stabila elnätspriser, stiger de nu med nästan 10 procent över hela landet. Det är något lägre än konsumentprisindex, KPI, som har ökat med drygt 10 procent under samma tidsperiod. Samtidigt är det stor skillnad mellan landets dyraste och billigaste kommun. Skillnaden mellan den kommun med högst respektive lägst elnätsavgift är omkring 3 765 kronor per lägenhet och år.

Läs mer om rapporten

Du kan läsa mer i Nils Holgersson-rapporten 2023.