Nyheter

Vi certifieras för vårt säkerhetsarbete

Efter 1,5 års slit har vi nu certifierats för vårt säkerhetsarbete. I oroliga tider med krig i vårt närområde och ett ökat terrorhot mot Sverige är säkerhet och motståndskraft viktigare än någonsin.

Rickard Svenningsson tillsammans med vårt certifieringsdiplom.

Vår säkerhetschef Rickard Svenningsson tillsammans med vårt certifikat.

Först ut i landet att certifiera hela verksamheten i vår bransch

I dagsläget är vi det enda bolaget i den samhällskritiska sektorn i Sverige som i sin helhet nu certifieras för vårt systematiska säkerhetsarbete enligt standaren ISO/IEC 27001. Certifieringen är ett bevis på vår strävan att hantera information på ett säkert sätt, skydda kunddata och minimera riskerna för integritets- och säkerhetshot.

– Vi är så stolta över det arbete som vi gjort, som lett fram till att vi nu har ett arbetssätt för ledning och styrning av verksamheten, där säkerhet är en naturlig del i vårt ständiga förbättringsarbete, säger Rickard Svenningsson, ansvarig för säkerhet hos oss.

Styra och följa upp på alla ledningsnivåer

ISO/IEC 27001 är en standard för ledningssystem som kvalitetssäkrar verksamhetens sätt att styra och följa upp informationssäkerhet på alla ledningsnivåer i verksamheten. Fokus i standarden är att säkerställa en god systematik för att identifiera, bedöma och behandla risker som rör informationssäkerhet, med målet att ständigt förbättra verksamhetens säkerhetsarbete.

Omfattande arbete med vår säkerhet

Certifieringen är ett resultat av ett omfattande arbete under de senaste 1,5 åren, där vi arbetat med att säkerställa att alla medarbetare hjälps åt med säkerhetsarbetet. Det innebär bland annat att vi granskar våra processer och policyer, och säkerställer att vi bland annat har tekniska säkerhetsåtgärder, instruktioner och rutiner som hjälper oss i arbetet.

– Vi ser detta som ett viktigt steg för att skydda vår och våra kunders information, i en tid när dataskydd och säkerhet blir allt viktigare. Vi hoppas att fler kollegor i branschen väljer att gå samma väg som oss så att vi kan lära av varandra.

Vi passar även på att gratulera det statliga forskningsinstitutet RISE, som i samband med vår certifiering är först ut med att få en svensk ackreditering för att certifiera vår bransch mot denna standard.