Nyheter

Vi har minskat vår egen elförbrukning

Vi följer vår egen uppmaning och har under hösten och vintern gjort fler insatser för att minska vår elförbrukning. Nu ser vi att det gett resultat.

Diagrammet visar att vår elförbrukning minskat  med 6 500 kilowattimmar under september till och med december 2022.

Minskat vår elförbrukning

Vi har bland annat släckt ungefär hälften av all vår belysning i vår kontorsbyggnad, trimmat vår klimatanläggning och justerat inomhustemperaturen. Nu ser vi att vi sparat cirka 6 500 kilowattimmar under september till december, jämfört med samma period 2021. Det motsvarar ungefär en tredjedel av årsförbrukningen i en normalstor villa med eluppvärmning.

– Vi tänker så här, att ingen kan göra allt, men alla kan bidra på något sätt för att minska elanvändningen. Tillsammans kan vi dämpa elkostnaderna och minska risken för att elen inte räcker till, säger vår fastighetsansvarige Daniel Brink.

Vi har även bytt all belysning i våra lagerbyggnader från lysrör till en mer energieffektiv ledbelysning, som kommer sänka vår elanvändning ytterligare.

Läs mer om att spara på elen

Du kan läsa mer om varför vi behöver spara på elen och hur du kan bidra, för varje kilowattimme räknas.

En av våra distributionselektriker byter ut lysrör i taket mot ledbelysning.

En av våra distributionselektriker byter ut våra lysrör i taket mot mer energieffektiv ledbelysning.