Nyheter

Vi säkerställer mätkvaliteten genom stickprovskontroller

Under vecka 14 sätter vi i gång med stickprovskontroller, för att säkerställa kvaliteten på elmätarna hos våra kunder. Vi kommer att kontrollera cirka 300 slumpvis utvalda elmätare med tillverkningsår 2020.

– Vi har en skyldighet att kvalitetssäkra våra elmätare. Det räcker inte med att vi litar på att mätaren fungerar som den ska och mäter rätt, utan vi ska verkligen veta att den fungerar som den ska, eftersom det ligger till grund för vår debitering ut mot kund, säger vår mätchef Emma Johansson.

Elmätare med display och olika signallampor i fokus.

Nationella stickprovet

Kontrollerna är en del i det nationella stickprovet, som är energibranschens återkommande kvalitetskontroll av hushållselmätare. Landets alla elmätare ska enligt lag kontrolleras regelbundet, först efter tre år och sedan var sjätte år. Det är vi som elnätsföretag som äger mätarna och har ansvar för att säkerställa dess funktion.

300 mätare ska kontrolleras

Nu är det alltså 300 av våra cirka 43 000 hushållsmätare som ska kontrolleras. Från den 3 april till den 21 juni kommer vi att byta ut dessa mätare hos berörda kunder, för att sedan skicka dem för kontroll till ett ackrediterat kontrollorgan i Linköping. Information till berörda kunder har vi skickat ut med posten under vecka 14.

– En del kunder kommer kanske undra varför vi måste byta ut deras mätare igen, eftersom vi nyligen bytt till nya mätare i vårt stora mätarbytesprojekt. Men det här är en viktig del i vårt ansvar för att kvalitetssäkra mätningen.

Slumpmässigt urval utifrån registret ELSA

Våra mätare finns registrerade i det nationella registret ELSA och det slumpmässiga urvalet sker utifrån detta register. Kontrollerna sköter Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, RISE, på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Det övervakas av tillsynsmyndigheten för elmätare Swedac. Det samlade provresultatet avgör sedan om elmätarna är godkända.

– Överlag är elmätare tillförlitliga och stabila mätinstrument. Går vi tillbaka och tittar på tidigare stickprovsresultat, har vi inte haft någon mätare hittills som inte blivit godkänd, och det hoppas vi givetvis förblir så, säger Emma Johansson.

Mer information

Du hittar mer information om nationella stickprovet hos Energiföretagen.