Nyheter

Vi sammanfattar 2022 i vår årsredovisning

Vi är i mål med vår årsredovisning för 2022, där vi sammanfattar året som gått. Vi känner faktiskt en viss stolthet över det vi lyckats åstadkomma i en väldigt oviss och turbulent tid.

framsida på vår årsredovisning som visar centrala Borås i skymningsljus med Viskan och Sandwalls plats i bakgrunden.

2022 i korthet

Här är en kort sammanfattning av vårt år:

  • Vi når upp till sju av våra tio högt satta bolagsmål. Detta trots ett turbulent år med skenande priser och logistikkedjor som brustit.
  • Vi har lyckats slå rekord i 90 procent nöjda kunder! Vi har aldrig tidigare haft så många nöjda kunder, vilket blir något att fortsätta leva upp till framöver.
  • Vi bygger ut fiber på landsbygden för fullt. Under året har vi blivit klara i Aplared, Dalsjöfors/Råviken, Gånghetser/Målsryd och Främgärde. Nu återstår Eskilsryd och Knektås och när vi är klara har cirka 300 hushåll fått tillgång till vårt öppna nät.
  • Vi får även stöd för att bygga ut nätet till 17 privatbostäder på stadsdelarna Kype och Svensgärde, samt områden i Målsryd och Viared, som legat utanför utbyggnadsområden.
  • Vi har sökt forskningsmedel för att finansiera ett forskningsprojekt, som ska titta närmare på hur vi kan effektivisera och sänka kostnaderna för fastighetsförvaltningen i ett bostadsbolag.
  • Vi vill, tillsammans med vår styrelse och våra ägare, ta en mer aktiv roll för att bygga ut elbilsladdningen i Borås.
  • Vi går snart in i slutfasen i vårt stora mätarbytesprojekt, där vi byter alla cirka 44 000 mätare hos våra kunder. Nu återstår cirka 1 300 stora mätare hos företag, butiker och industrier samt enstaka mätare hos privatkunder.
  • Vi ser en enorm ökning av solcellsanläggningar, som ökade med mer än 100 procent under 2022 jämfört med året innan. Särskilt stor är ökningen på privatsidan med runt 170 nya anläggningar.
  • Vi fortsätter bygga ut och förstärka vårt högspänningsnät med två nya mottagningsstationer. Det är delar i vårt stora investeringsprojekt 2031, som är en stor upprustning av hela vårt nät

Ekonomi – ett starkt resultat för 2022

Omsättningen för 2022 uppgick till 315 mnkr, medan rörelseresultatet före finansiella poster var 77,7 mnkr. Det starka resultatet förklaras bland annat av höga eldistributionsintäkter på grund av kalla vintermånader och höjda tariffer, samt en stor mängd nyanslutningar med anslutningsavgifter vid båda affärsområdena.

Vi har lämnat ett koncernbidrag på 44,9 mnkr till vårt moderbolag Borås stadshus AB.

Läs hela årsredovisningen 2022

Här kan du läsa hela årsredovisningen 2022, som finns på sidan årsredovisningar.