Nyheter

Vi sänker vissa elnätspriser den 1 juli

Den 1 juli sänker vi vissa elnätspriser. Det är en tillfällig sänkning som gäller för årets sista sex månader. Den generella prissänkningen ligger i genomsnitt på sju procent.

En hand som håller i en lysande glödlampa mot en mörk bakgrund

Sänkt kostnad för elöverföring

Vi sänker elöverföringsavgiften på samtliga abonnemang. Det är den avgift som du betalar för transporten av el genom ledningarna hem till dig och din bostad. För kunder i lägenhet blir det en sänkt kostnad med i genomsnitt 45 kr för årets sista sex månader. För kunder som bor i villa utan elvärme med en huvudsäkring på 16 ampere blir sänkningen i genomsnitt 113 kr och för kunder i villa med elvärme och huvudsäkring på 20 ampere blir sänkningen i genomsnitt 450 kr för samma period.

Sänkta kostnader i regionnätet

Anledningen till att vi nu sänker priserna är att våra kostnader minskar för elöverföringen från överliggande regionnät, när ägaren Vattenfall sänker sina avgifter. Det gör att vi inte behöver betala lika mycket för att få fram elen till vårt nät och våra kunder och vi vill inte ta ut mer kostnader än vi behöver.

Sänkt ersättning för dig som producerar el

Det innebär samtidigt att vi sänker ersättningen för dig som producerar el, så kallad nätnytta. Från den 1 juli får du en lägre ersättning av oss för den energi som du matar ut på vårt nät. Det gäller både för mikroproduktion och för småskalig produktion. När våra kostnader för överliggande nät minskar betyder det att du som producent får mindre ersättning, eftersom du ska få samma ersättning som om vi köpt motsvarande el från överliggande nät.

Priserna pendlar

Priserna har pendlat under året, från höjningar i januari och nu sänkningar. Det beror på att läget på energimarknaden var ett helt annat vid årsskiftet, än det är nu. Då ökade våra kostnader kraftigt, både för överliggande nät och för förlustenergi på grund av höjda energipriser. Även inflationen påverkade oss och ökade våra kostnader.

Vi styr inte själva över kostnaderna för överliggande nät och när dessa minskar behöver vi anpassa våra priser därefter.

Mer information

Läs mer om de nya elnätspriserna för olika abonnemang och tjänster under priser på vår webbplats.