Nyheter

Ytterligare elstöd för november och december

Svenska Kraftnät har presenterat elstödspaket nummer två till hushåll i hela landet. Alla hushåll med eget elnätsavtal får kontantstöd för att hantera höga elpriser under november och december 2022. Storleken på stödet beror dels på hur mycket el man förbrukade under de två månaderna, dels var någonstans i landet som förbrukningen har skett. Maximalt tio miljarder kronor beräknar myndigheten att det kommer att kosta, inklusive administration, för november och december.

I vårt elområde (SE3) blir stödet 126 öre per förbrukad kilowattimme för november och december 2022.

Förslaget ska godkännas

Förslaget ska nu godkännas av Energimarknadsinspektionen. Detaljer kring utbetalningar av stödet blir klara först efter att förslaget är godkänt. Du kan läsa mer om elstöd nummer två hos Svensk kraftnät.